Header

EUREKA: Physics and Engineering

Page Header Logo

EUREKAPhysics and Engineering – teadusajakiri, mille peamine eesmärk on avaldala materjale, mis võimaldavad näha teaduste ristumiskohas uusi avastusi.

Vaata Ajakirjad| Väljaandes | Registreeru


EUREKA: Social and Humanities

Page Header Logo

EUREKA: Social and Humanities - ja Humanitaarteadused on teadusajakiri, mille peamine eesmärk on avaldada materjale, mis keskenduvad ühiskonna ja inimeste vahelise suhete ühiskonnas ning majandussuhete uurimisele. Ajakirjale esitatud käsikirjade eripäraks on rõhuasetus süstemaatiliste analüüsimeetodite kasutamisel, mis võimaldab näha uusi avastusi erinevate teadmisalade ristumiskohas.

Vaata Ajakirjad| Väljaandes | Registreeru


EUREKA: Health Sciences

Page Header Logo

EUREKA: Health Sciences hõlmab meditsiinilisi erialasid ja rakenduslikke distsipliine, mis keskenduvad ravimi valmistoote meditsiini jaoks saamisele. Seetõttu peaksid autorid oma materjalides keskenduma oma uurimistöö tulemuste rakendusvaldkondadele, rõhutades alati võimalust tervise säilitamisega seotud teadmiste kaasamiseks teaduse naabervaldkondadest.

 

Vaata Ajakirjad| Väljaandes | Registreeru


EUREKA: Life Sciences

journalThumbnail_en_US.jpg

EUREKALife Sciences – hõlmavad interdistsiplinaarseid uurimisvaldkondi, mis keskenduvad bioloogiale kui teadusele elust. Seetõttu peaksid autorid oma materjalides keskenduma oma uurimistöö tulemuste rakendusvaldkondadele, rõhutades alati  võimalust teadmiste kaasamiseks elusobjektide tundmaõppimiseks teaduste naabervaldkondadest.

 

Vaata Ajakirjad| Väljaandes | Registreeru


ScienceRise

ScienceRise Cover n

ScienceRise – Ajakirja ilmumise eesmärk on tutvustada erinevate tegevusvaldkondade teadusringkondi ja spetsialistide kogukonda uute teadmiste ja andmetega, mille on omandanud teadlased järgmistes valdkondades: Füüsikateadused ja tehnikateadused, Terviseteadused, Sotsiaalteadused.

Ajakirja multidistsiplinaarsust, mis hõlmab 3 erinevat teadusvaldkonda, õigustab ajakirja kontseptsiooni aluseks olev idee skelett. See kontseptsioon on esitatud järgmiselt. Lähemalt

Vaata Ajakirjad| Väljaandes | Registreeru